• In het najaar van 2019 brengt het Young Professional netwerk u weer naar een uniek event op een unieke locatie. Waar?┬áDat houden we nog even geheim! Noteer donderdagmiddag 7 november alvast in uw agenda, meer info volgt snel!

    Young Professionals